ร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ได้ทั้งทางโทรศัพท์ ไลน์ และเว็บไซต์

โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ถึงเวลา ไทยเป็นไท ต้องพึ่งพาตนเองทางสาธารณสุขให้ได้

ร่วมบริจาคและรับของที่ระลึก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศจัดตั้งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เพื่อเป็นที่พึ่งพาของผู้ป่วย และเป็นที่สำหรับสร้างสรรค์งานวิจัย เทคโนโลยีทางการแพทย์ฝีมือคนไทยระดับภูมิภาค โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดเผยผ่าน Facebook สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ Suchatvee Suwansawat ซึ่งระบุข้อความดังนี้

สจล.ประกาศตั้งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร!!

โควิด19 พิสูจน์ แพทย์พยาบาลไทย เก่งไม่แพ้ใครในโลก แต่น่าเสียดาย...เทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย์ต้องนำเข้าแทบ 100%

ถึงเวลา ไทยเป็นไท ต้องพึ่งพาตนเองทางสาธารณสุขให้ได้ จะไม่กินน้ำใต้ศอก ไม่ต้องง้อซื้อของจากต่างประเทศ ไทยต้องทำ ไทยได้ใช้ คนไทยรอด เศรษฐกิจไทยเจริญ

พระจอมเกล้าลาดกระบัง มหาวิทยาลัยของชาวไทย จึงประกาศตั้ง โรงพยาบาลวิจัย พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เพื่อเป็นที่พึ่งพาแก่ผู้เจ็บป่วย เป็นที่สร้างสรรค์งานวิจัย และเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับภูมิภาค

มุ่งเป้าให้ไทย ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ครบวงจรอย่างแท้จริง ทั้งออกแบบ สร้าง รักษา ดูแล ติดตาม ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ลดการนำเข้า ประหยัดเงินคนไทยมหาศาล

พี่เอ้ ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ ทุกสายอาชีพ เห็นความตั้งใจ เข้ามาช่วยสุดหัวใจ จึงมั่นใจ #จะทำก็ทำได้จะขอรายงาน ความก้าวหน้า แก่พี่น้องทุกท่าน เพื่อร่วมกันสนับสนุน เพื่อคนไทย ในโอกาสต่อๆไปนะครับ

ภูมิใจสุดๆ ชีวิตนี้ ได้ทำตามฝัน ให้ไทยดูแลไทยได้

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อดีตอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

1. กรณีบริจาคเงินเป็นไปตามมูลค่าเงิน ดังนี้

2. กรณีบริจาคเงิน ในนามนิติบุคคล ต้องมีมติที่ประชุมใหญ่ของนิติบุคคลมอบอำนาจให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสนอขอพระราชทาน

3. กรณีบริจาคเงินให้กับ สจล. เป็นยอดเงินสูงสุด สามารถนำใบรับรองการบริจาคที่อื่นมารวมยอดเพื่อให้ สจล. เสนอขอพระราชทานได้

โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

KMC HOSPITAL PACKAGES

บริจาคเพื่อจองการติดป้ายชื่อโถงและห้องต่างๆ

ในโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ข่าวสารและกิจกรรม


ที่อยู่ติดต่อ

มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 สายด่วน 1448 ,66(0) -2329 – 8229 66(0) - 329 - 8000 ต่อ 3146,3091
โทรศัพท์มือถือ 092-548-2640 , 092-454-8160 ไลน์แอด : @kmitlhospital Facebook : KMCHospitalbyKMITL

Login