ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร พร้อมรับนาฬิกาไซโก รุ่น Limited edition ดูรายละเอียด
ร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ได้ทั้งทางโทรศัพท์ ไลน์ และเว็บไซต์

โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ถึงเวลา ไทยเป็นไท ต้องพึ่งพาตนเองทางสาธารณสุขให้ได้

ร่วมบริจาคและรับของที่ระลึก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศจัดตั้งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เพื่อเป็นที่พึ่งพาของผู้ป่วย และเป็นที่สำหรับสร้างสรรค์งานวิจัย เทคโนโลยีทางการแพทย์ฝีมือคนไทยระดับภูมิภาค โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดเผยผ่าน Facebook สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ Suchatvee Suwansawat ซึ่งระบุข้อความดังนี้

สจล.ประกาศตั้งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร!!

โควิด19 พิสูจน์ แพทย์พยาบาลไทย เก่งไม่แพ้ใครในโลก แต่น่าเสียดาย...เทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย์ต้องนำเข้าแทบ 100%

ถึงเวลา ไทยเป็นไท ต้องพึ่งพาตนเองทางสาธารณสุขให้ได้ จะไม่กินน้ำใต้ศอก ไม่ต้องง้อซื้อของจากต่างประเทศ ไทยต้องทำ ไทยได้ใช้ คนไทยรอด เศรษฐกิจไทยเจริญ

พระจอมเกล้าลาดกระบัง มหาวิทยาลัยของชาวไทย จึงประกาศตั้ง โรงพยาบาลวิจัย พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เพื่อเป็นที่พึ่งพาแก่ผู้เจ็บป่วย เป็นที่สร้างสรรค์งานวิจัย และเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับภูมิภาค

มุ่งเป้าให้ไทย ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ครบวงจรอย่างแท้จริง ทั้งออกแบบ สร้าง รักษา ดูแล ติดตาม ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ลดการนำเข้า ประหยัดเงินคนไทยมหาศาล

พี่เอ้ ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ ทุกสายอาชีพ เห็นความตั้งใจ เข้ามาช่วยสุดหัวใจ จึงมั่นใจ #จะทำก็ทำได้จะขอรายงาน ความก้าวหน้า แก่พี่น้องทุกท่าน เพื่อร่วมกันสนับสนุน เพื่อคนไทย ในโอกาสต่อๆไปนะครับ

ภูมิใจสุดๆ ชีวิตนี้ ได้ทำตามฝัน ให้ไทยดูแลไทยได้

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นาฬิกา SEIKO Prospex Monster
KMITL Go Beyond the limit

ราคา 23,500 บาท


ครั้งแรกของวงการนาฬิกาไทย ร่วมกันออกแบบระหว่าง SEIKO และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง "SEIKO x KMITL Go Beyond the limit" ดีไซน์หรูด้วยลักษณะและวัสดุพิเศษ หน้าปัดสีส้มสปอร์ตคลาสสิก กระจก แข็งแกร่งทนทานต่อการขูดขีด สายสแตนเลท และพิเศษสุดด้วยผ่าหลังสลักโลโก้ SEIKO x KMITL Go สุดหรู


สำหรับรุ่น Limited Edition ผลิต 1,000 เรือน
เพื่อความพิเศษสำหรับคุณเท่านั้น

ร่วมบริจาค

เพื่อสบทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

1. กรณีบริจาคเงินเป็นไปตามมูลค่าเงิน ดังนี้

2. กรณีบริจาคเงิน ในนามนิติบุคคล ต้องมีมติที่ประชุมใหญ่ของนิติบุคคลมอบอำนาจให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสนอขอพระราชทาน

3. กรณีบริจาคเงินให้กับ สจล. เป็นยอดเงินสูงสุด สามารถนำใบรับรองการบริจาคที่อื่นมารวมยอดเพื่อให้ สจล. เสนอขอพระราชทานได้

โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

KMC HOSPITAL PACKAGES

บริจาคเพื่อจองการติดป้ายชื่อโถงและห้องต่างๆ

ในโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ข่าวสารและกิจกรรม

Avatar

มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ

17 พฤษภาคม 2021

คณะผู้บริหารเดินทางดูงานในพื้นที่การให้บริการฉีดวัคซีนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทีมคุณหมอ พยาบาล คณะผู้บริหาร เเละทีมกายภาพจาก สจล.เดิน […]

Avatar

มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ

15 พฤษภาคม 2021

Login