ทำการแจ้งการบริจาคสำเร็จ

กราบขอบพระคุณ

เราได้รับเอกสารแจ้งการชำระเงินเพื่อบริจาคร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารของท่านแล้ว

จากนี้จะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินต่อไปยังที่อยู่ที่ท่านกรอกไว้

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

Login