ขอขอบคุณ

ทางมูลนิธิ ได้รับเงินบริจาคเรียบร้อยแล้ว

ขออุโมทนาบุญ ที่ได้ร่วมสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

หลักฐานการบริจาคได้ส่งแจ้งไปทางอีเมล
และใบเสร็จฉบับจริงจะส่งไปยังที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้

ขอบคุณครับ

Login