กระทรวง อว. จับมือ สจล. เปิดนโยบายผลักดันนักวิจัยไทยกลุ่มการแพทย์

กระทรวง อว. จับมือ สจล. เปิดนโยบายผลักดันนักวิจัยไทยกลุ่มการแพทย์พร้อมชูแนวคิด “ไทยทำ! ไทยใช้! ไทยรอด!” เพื่อสุขภาพคนไทย กับต้นแบบนวัตกรรมทางการแพทย์ “เครื่องช่วยหายใจ KNIN X” ลดการนำเข้า และสามารถผลิตได้ในประเทศศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์เกือบ 7 หมื่นล้านบาท ซึ่งในอนาคตค่าใช้จ่ายของประเทศไทยจะมีแนวโน้มสูงขึ้นจากจำนวนประชากรผู้สูงวัยที่มีมากขึ้น ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยมีแพทย์และวิศวกรที่มีความสามารถ แต่จะทำอย่างไรให้สามารถผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ใช้เองได้ ดังนั้น สจล. จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาและเข้าถึงนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งการนำเข้าจากต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด “ไทยทำ ไทยใช้ ไทยรอด” โดยมีแผนจะนำร่องในการวิจัยและผลิตนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง ไปใช้ในโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMC hospital) ที่กำลังจะสร้างในอนาคตอันใกล้ ซึ่งมีแผนจะเป็นทั้งผู้นำในการรักษา และผู้นำเทคโนโลยีทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อเป็นต้นแบบให้สามารถนำนวัตกรรมของ สจล. ไปใช้ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทดแทนการนำเข้า ลดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นที่มาของชื่อแนวคิดดังกล่าวฯ

ร่วมบริจาค

เพื่อสบทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

Login