การตัดสินผลงาน การประกวดออกแบบเสื้อและเหรียญรางวัลในโครงการ WE Virtual Run 2021

การตัดสินผลงานการประกวดออกแบบเสื้อและเหรียญรางวัล ณ สำนักงานใหญ่ บริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์จำกัด เพื่อหาทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
โดยคุณเนตรนภางค์ ธีระวาส ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า สายการบินไทยสมายล์ เป็นประธานในการตัดสินครั้งนี้
ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลิดา อู่ตะเภา รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรสวรรณ โกยวานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นตัวแทนจากสจล.ในการเข้าร่วมการตัดสิน

ร่วมบริจาค

เพื่อสบทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

Login