การประชุมตรวจรับงานงวดที่ 2

มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในสังฆราชูปถัมภ์
ได้จัดการประชุมตรวจรับงานงวดที่ 2 โดยทีมออกแบบ รพ. นำเสนอความคืบหน้าการออกแบบ เป็นการส่งแบบร่างรายละเอียดขั้นสุดท้ายของโครงการ โดยรายละเอียดในครั้งนี้เป็นเรื่องการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม โครงสร้าง ระบบอาคาร ป้าย และสัญลักษณ์ เป็นต้น

ร่วมบริจาค

เพื่อสบทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

Login