ประชุมการดำเนินงานจัดสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. และทีมออกแบบโรงพยาบาลทุกท่าน เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานจัดสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เพื่อดำเนินการสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โรงพยาบาลของรัฐที่ดูแลชาวไทยทุกคน ้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งอนาคต ที่ใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจร บูรณาการความรู้ ทุกคณะ ทุกสาขา ของพระจอมเกล้าลาดกระบัง ยกระดับการแพทย์ไทย และใช้ “Home healthcare” เทคโนโลยีการรักษาที่ทำให้คนไทยเข้าถึงการรักษาที่บ้าน เน้นดูแลผู้สูงอายุ ฟื้นฟูสุขภาพ และติดตามอาการ

ร่วมบริจาค

เพื่อสบทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

Login