เทคโนโลยีชั้นนำ!! จากบริษัท HUAWEI “IdeaHub”มอบให้โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

IdeaHub สุดยอดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากบริษัทชั้นนำอย่าง HUAWEI
ซึ่งทางบริษัทได้นำมามอบให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ความร่วมมือของทั้ง 4 หน่วยงาน ได้แก่ HUAWEI, G-ABLE, CMKL
และมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ในการร่วมสร้างห้องโมเดลจำลองขึ้นในโรงพยาบาล ซึ่ง IdeaHub
คือเทคโนโลยีที่จะช่วยให้คนไข้และบุคลากรทางการแพทย์สื่อสารระหว่างกันได้ง่ายยิ่งขึ้น
โดยพูดคุยผ่านวิดีโอเสมือนอยู่ต่อหน้า ซึ่งจะสามารถช่วยลดการแพร่เชื้อระหว่างกัน
และช่วยให้การรักษาทันท่วงทีและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ร่วมบริจาค

เพื่อสบทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

Login