ต้นแบบนวัตกรรม “Albumin Smart Test” ไทยทำ ไทยใช้ ไทยรอด

Albumin Smart Test นวัตกรรมโดยนักวิจัย สจล. ที่สามารถประเมินความเสี่ยงโรคไตได้ใน 2 นาที
และจะแสดงผลผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งจะช่วยให้การรักษาพยาบาล สะดวก รวดเร็ว รองรับผู้ป่วยโรคไตได้มากยิ่งขึ้น
ปัจจุบันสถิติผู้ป่วยไตเรื้อรังมีจำนวนถึง 8 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข, 2563)
แต่การนำเข้านวัตกรรมการคัดกรองโรคไต ได้รับการติดตั้งเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่เท่านั้น
เพราะนวัตกรรมที่นำเข้ามามีราคาสูง ในวันนี้พระจอมเกล้าลาดกระบัง พร้อมแล้ว!!
ที่จะสร้างนวัตกรรมและเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และเพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคน

ร่วมบริจาค

เพื่อสบทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

Login