เชิญชวนผู้บริหาร และบุคลากร กด SMS 100 บาท #ให้เพื่อสร้าง

อาจารย์หมอ รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ มา Roadshow
และประชาสัมพันธ์ เรื่องโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
รวมไปถึงการกด SMS 100 บาท #ให้เพื่อสร้าง และเชิญชวนทุกท่านรร่วมกด SMS
ในช่วงเวลาดังกล่าวคลายเครียด
เครียด ๆ จากงานก็มาร่วมกด SMS บริจาคผ่านมือถือของคุณได้
เพียงกด 9481960*100# แล้วกดโทรออก (ไม่รวม VAT)

ร่วมบริจาค

เพื่อสบทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

Login