ยกระดับศักยภาพด้านสาธารณสุขไทย ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่

จัดโครงการสัมมนาเทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุข
ภายใต้แนวคิด ไทยทำ ไทยใช้ ไทยรอด เป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมการแพทย์ เพราะทุกวันนี้การนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์มีมูลค่ามหาศาล แล้วจะดีกว่าหรือไม่ หากวันนี้เราไม่ต้องง้อต่างชาติอีกต่อไป เพราะ สจล. จะสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยผสานความรู้จากทุกศาสตร์ สู่การจัดตั้งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ผู้นำในการรักษาและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ ของคนไทยเพื่อคนไทยทุกคน

ร่วมบริจาค

เพื่อสบทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

Login