งานประมูลผลงานศิลปกรรมเพื่อการกุศล

ในการร่วมประมูลผลงานศิลปกรรมเพื่อการกุศลในครั้งนี้
มีผู้ประมูลผลงาน ร่วมระดมทุนสร้าง รพ. ได้รวมกว่า 28,310,000 บาท
ทั้งนี้เพื่อสมทบทุนสร้าง #โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ที่จะรองรับการฟื้นฟูสุขภาพคนไทย และเป็นศูนย์วิจัยนวัตกรรม
ทางการแพทย์แบบครบวงจร เพื่อลดการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างชาติ

ร่วมบริจาค

เพื่อสบทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

Login