ลุยสู้เชื้อโรคร้าย รวมพลังสู้โควิด19

พี่ๆ พนักงานทำความสะอาด ลุย ฉีดพ่นสเปรย์ และทำความสะอาดพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทางสถาบันประกาศปิดสถาบัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสร้ายโควิด 19 และเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ร่วมบริจาค

เพื่อสบทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

Login