โครงการ WE Virtual Run 2021 “WE GO HIGHER”

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร อายุเท่าไร หรือทำอาชีพอะไร…ก็สามารถวิ่ง
หรือเดินออกกำลังกายด้วยกันได้
ภายใต้แนวคิด Reflection ที่สะท้อนบทบาท หรืออาชีพที่คุณเป็น
โดยที่สามารถมาร่วมวิ่ง หรือเดินไปด้วยกันได้ แถมได้ร่วมทำบุญ
ผ่านโครงการ WE Virtual Run 2021 ✈️
ผนึกกำลังกันในการร่วมสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ผู้นำในการรักษาและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ของคนไทย เพื่อคนไทยทุกคน

ร่วมบริจาค

เพื่อสบทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

Login