พระจอมเกล้าลาดกระบัง SWAB MOBILE UNIT

“พระจอมเกล้าลาดกระบัง SWAB MOBILE UNIT” รถตู้ตรวจเชื้อโควิด-19 แบบความดันบวก (Mobile Swab Test) ผลงานการออกแบบของนักวิจัยสถาปัตย์และวิศวฯ ที่เน้นความปลอดภัยและคล่องตัวของทีมแพทย์ เพื่อช่วยให้ทีมแพทย์สามารถลงพื้นที่ตรวจโควิด-19 แบบเชิงรุก หาผู้ติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง บริการถึงชุมชนคุณ เพื่อส่งต่อผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็ว โดยสามารถให้บริการตรวจได้มากกว่า 100 คน/วัน (ขึ้นอยู่กับกำลังการตรวจเชื้อของแพทย์ในแต่ละพื้นที่) รถตู้ตรวจเชื้อโควิด-19 ใช้ระบบปรับความดันอากาศภายในให้เป็นบวก ป้องกันอากาศภายนอกที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคผ่านเข้าไปในตัวรถ ช่วยทีมแพทย์ให้สามารถทำการตรวจเชื้อจากในรถได้อย่างปลอดภัย ซึ่งที่ผ่านมา ได้ทดลองให้บริการตรวจเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 คัน คือ จุดตรวจศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก และ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

สจล. พร้อมเปิดให้หน่วยงานที่สนใจ ติดต่อเพื่อ “จัดซื้อ-จัดจ้าง” ผ่านทาง
บริษัท เคเอ็มไอที ลาดกระบัง จำกัด โทร. 080-609-1283 (คุณแคท)
หรือ ร่วมสนับสนุนการพัฒนาและแจกจ่ายนวัตกรรมทางการแพทย์ฝีมือคนไทย ภายใต้ “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร” โรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจร ได้ที่
• กด 9481960*100# และโทร.ออก เพื่อบริจาค 100 บ.
• โอนเข้า บช.มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ ธ.กรุงไทย เลขที่ 693-0-32393-4

ร่วมบริจาค

เพื่อสบทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

Login