คณะผู้บริหารเดินทางดูงานในพื้นที่การให้บริการฉีดวัคซีนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทีมคุณหมอ พยาบาล คณะผู้บริหาร เเละทีมกายภาพจาก สจล.
เดินทางมาดูงานในการเป็นพื้นที่ให้บริการการฉีดวัคซีนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อพูดคุยเรื่องการจัดสถานที่ในการให้บริการการฉีดวัคซีน
ขั้นตอนการรองรับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน วีธีการฉีดวัคซีน และอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมในการรองรับการเปิดหน่วยฉีดวัคซีนในสถาบันของเรา

ขอขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล เเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

อย่าลืมติดตามเรื่องราวดีๆ ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ วันนี้ค่ะ

ร่วมบริจาค

เพื่อสบทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

Login