บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด ร่วมสมทบทุนบริจาคสร้างรพ.

ขอขอบพระคุณ บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด ที่เดินทางมาร่วมบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ สจล. พร้อมด้วย รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ สจล. และผศ.ดร.จรสวรรณ โกยวานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมรับมอบเงินบริจาค ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี สจล.

ร่วมบริจาค เพื่อสร้าง #โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ได้ที่ บัญชีกรุงไทย เลขบัญชี 693-0323934 ชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร #ไทยทำไทยใช้ไทยรอด

ร่วมบริจาค

เพื่อสบทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

Login