ส่งมอบตู้ความดันลบในการตรวจเชื้อโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลศิริราช

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบัน โดยศูนย์รวมนวัตกรรมสู้โควิด-19 ( KMITL GO FIGHT COVID-19)เป็นประธาน ส่งมอบตู้ความดันลบในการตรวจเชื้อโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19ได้รวดเร็วและปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์

ร่วมบริจาค

เพื่อสบทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

Login