สจล.มอบเครื่องช่วยหายใจกับโรงพยาบาลดอยหลวง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเเม่บง จ.เชียงราย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ สจล. และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี กุลยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นตัวแทนผู้นำมอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่องให้กับโรงพยาบาลดอยหลวง จ.เชียงราย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเเม่บง จ.เชียงราย โดยมีตัวแทนผู้บริจาคให้กองทุนเป็นผู้รับมอบและนำส่งต่อให้กับทางโรงพยาบาล

ร่วมบริจาค

เพื่อสบทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

Login