สจล. ส่งมอบรถเก็บเชื้อชีวนิรภัยหรือรถทำ swab แบบ 3 ช่องทาง

สจล. ส่งมอบรถเก็บเชื้อชีวนิรภัยหรือรถทำ swab แบบ 3 ช่องทาง
ในคลัสเตอร์ต่าง ๆ ให้กับ กระทรวงสาธารณสุข
โดยมี รมว. กระทรวงสาธารณสุขและอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งไปยัง สสจ. นนทบุรี ซึ่งเป็นคลัสเตอร์สีแดงเข้ม
ณ ขณะนี้ และส่งมอบอีก 1 คันให้กับบริษัท อำพลฟูดส์ จำกัด
ผู้บริจาคเงินจำนวน 1,500,000 บาท
เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลที่ต้องไปใช้กับคลัสเตอร์นครปฐม

ร่วมบริจาค

เพื่อสบทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

Login