สจล. เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19

สจล. เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ช่วยคนไทย สู้ภัยโควิด ทีมแพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร อาสาสมัครบุคลากร และนักศึกษาของสจล. เบื้องต้นเราเปิดเป็นศูนย์บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19 (Group Vaccination) สำหรับบุคคลากรและนักศึกษา พระจอมเกล้าลาดกระบัง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียนปีการศึกษา 2564 ตามประกาศกระทรวง อว. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในสถานศึกษาให้ได้

Login