ร่วมบริจาคเพื่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

“ร่วมบริจาคเพื่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารเพื่อเป็นพื้นที่ให้บุคลากรทางการแพทย์ และนักวิจัยผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคนไทย เพื่อคนไทย”

ร่วมบริจาค

เพื่อสบทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

Login