🥰น้ำใจคนไทย สู่การ#ให้เพื่อสร้าง รพ. และช่วยคนไทยพ้นภัยโควิด-19

วันนี้ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล.รับมอบหน้ากาก N95 จากคุณเฉิน หลิงฟง (รองผู้จัดการใหญ่บริษัท) และ พลเอกวิสิษฐ แจ้งประจักษ์ บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด

นอกจากนี้อธิการบดีได้ร่วมรับมอบเงินสมทบทุนสร้าง รพ. พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารจากคุณธวัช ธัญญานิตย์ บริษัท เจ้าคุณพาสท์ แอนด์ เซอร์วิด จำกัดและบริษัท จึงไช่ฮะ เพื่อร่วมสมทบทุนสร้าง รพ. วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์อย่างครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยเพื่อคนไทยทุกคน

#ไทยทำไทยใช้ไทยรอด
#โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

Login