😎ครบแล้วสองเข็ม Pfizer

เด็ก ๆ นักเรียนจากสถาบัน KOSEN-KMITL เดินทางเข้ามารับวัคซีนตามนโยบายของภาครัฐที่ได้จัดสรรวัคซีนมาให้ครบแล้วสองเข็ม เตรียมพร้อมรอต้อนรับเปิดเทอมที่สดใสอีกครั้งแล้วนะคะ

Login