🚙เดินทางมุ่งหน้าช่วยเหลือคนไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย เราสู้!!

ทีมงานพระจอมเกล้าลาดกระบัง นำโดยคุณบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์ กรรมการและผู้จัดการ มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมและ รศ.ดร.ชลิดา อู่ตะเภา รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรส่งมอบเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow สู่จังหวัดกาญจนบุรีโดยวันนี้เดินทางไปมอบทั้งหมด 5 โรงพยาบาลด้วยกัน ดังนี้

  1. โรงพยาบาลมะการักษ์ จำนวน 3 เครื่องบริจาคโดย CALORIES CREDIT ฟิตช่วยหมอ (สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย) และคุณสันติ-คุณภัทรวรรณ อัศวเศรณีโดยมีตัวแทนโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ
  2. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 จำนวน 2 เครื่อง บริจาคโดยคุณสุรพงษ์ สรพิทักษ์เสรี และ ครอบครัว จัตุพร โดยตัวแทนของโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ
  3. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำนวน 2 เครื่อง บริจาคโดยร้านศรีพูลทรัพย์ (เจ้เป้า) และวิสุทธรังษี รุ่น 3336 โดย พญ.ศุภฌา พิพัฒน์นรเศรษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม และทีมพยาบาลเป็นผู้รับมอบ
  4. โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จำนวน 1 เครื่อง บริจาคโดย CALORIES CREDIT ฟิตช่วยหมอ (สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย) โดย น.พ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ
  5. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จำนวน 1 เครื่อง บริจาคโดย CALORIES CREDIT ฟิตช่วยหมอ (สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย) โดย ทพญ. จิราภรณ์ เจริญวิริยะภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ

พระจอมเกล้าลาดกระบังจะเดินหน้าต่อไปส่งมอบเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow สู่ รพ.ที่ขาดแคลนเพื่อพี่น้องชาวไทยต่อไป

Login