🤝น้ำใจคนไทยสู่คนไทย “เพื่อต่อลมหายใจ”

เช้าวานนี้ รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและ ผศ.ดร.จรสวรรณ โกยวานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนสร้างเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow จาก…บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณท์ จำกัด และมูลนิธิเทียนฉาย

บทพิสูจน์โควิด-19 ครั้งนี้ เราจะผ่านมันไปได้ด้วยน้ำใจของคนไทยด้วยกันเอง
#คนไทยไม่ทิ้งกัน

Login