เครื่องมือทางการแพทย์ชั้นดีมอบสู่พระจอมเกล้าลาดกระบัง

รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองอธิการบดี ฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร และ ผศ.ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนจาก สจล. รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์จาก สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง โดยมีกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมและผ้าห่มฉุกเฉิน

พระจอมเกล้าลาดกระบังขอขอบคุณสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบังเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณามอบเครื่องมือชั้นดีให้กับเราและทางเราสัญญาจะนำอุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป✌🏻

Login